Imprezy MDK - 2009

Rok:    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007


Miejski Dom Kultury w Działdowie                         mail: mdkdzialdowo@wp.pl                                  aktualizacje: Leszek Jastrzębowski